Svenska
Awards


Svenska Grammofonpriset 1984

Spelmannen 1984

Berlin Bienalens kritikerpris 1987

Föreningen Svenska tonsättares
Interpretpris 1988

Landstingets Kulturpris 1994

Positiva Sveriges Hederspris 1998

Ambassadörer för Stockholm-
Europas Kulturhuvudstad 1998

Stockholms Stads hederspris 2007

"Cousins" to Orphei Drängar 2009